El paisatge i els espais naturals de Vilaverd

El paisatge

Actualment, el paisatge de Vilaverd es defineix com un paisatge forestal i agrari, tot i que està fortament afectat pel creixement urbà i industrial. Els escenaris paisatgístics d’aquesta zona planera de fons de vall estan marcats per quatre elements principals. Al sud, pel nucli urbà de Vilaverd i, especialment, per la nau industrial del sector del paper. A l’oest, pels contraforts de les muntanyes de Prades. A l’est, per la serra de Miramar i, a l’est, per la vegetació de ribera del Francolí.

Hi ha dues àrees de sòl de protecció natural i paisatgística: una al llarg de la ribera del Francolí i l’altra al turó boscós encimbellat per l’ermita de la Mare de Déu de Montgoi.

Vista general de Vilaverd

Espais naturals protegits

Una part del terme municipal de Vilaverd, localitzada a la part oest, està inclosa dins del PEIN. Concretament 378,13 ha de Vilaverd, es troben dins de l’EIN de Muntanyes de Prades, que al seu torn també formen part de la Xarxa Natura 2000 (Codi ES5140008) perquè aquest EIN està categoritzat com a LIC i com a ZEPA.

El terme municipal de Vilaverd es troba parcialment inclòs a l’espai d’interès geològic, anomenat Esculls de la Riba, caracteritzat per les unitats bioconstruïdes de la unitat de la Riba, que consisteixen en materials carbonàtics amb presència de dolomites.

Patrimoni arqueològic

Dins del terme trobem diversos elements de patrimoni arqueològic inventariats pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i que es descriuen a continuació:

- ROQUES CAIGUDES - Des de Neolític a Bronze (-5500 / -650).

- BARRANC DEL MAL TORRENT o també dit, BARRANC DEL POVET - Abrics i similars amb representació gràfica pintura. Des de Bronze Antic a Bronze Final III (-1800 / -650). Declarat BCIN.

- COVA DE L'ISERN -Cova natural d'enterrament Inhumació col·lectiu. Des de Neolític Final a Bronze (-2500 / -650).

- COVA DE MATA - Cova natural d'habitació sense estructures. Des de Bronze a Bronze Final II (-1800 / -900).

- COVA DEL CARTANYÀ - Cova natural d'habitació sense estructures. Des de Neolític Final a Bronze (-2500 / -650).

- COVA DEL DRAC - Cova natural d'habitació sense estructures. Des de Neolític Final a Ferro-Ibèric (-2500 / -50).

- COVA DEL RODON - Cova natural d'enterrament Inhumació. Des de Neolític Final a Bronze (-2500 / -650).

- COVA DELS CAPS - Cova natural d'enterrament Inhumació col·lectiu. Des de Bronze a Bronze Mig (-1800 / -1200).

- ESTRET DE LA VALL - Des de Paleolític Mig a Neolític.

- LES SOLADES II o també, PLA PARCIAL LES SORTS.

- LES PEDRERES - Des de Bronze ? a Ferro-Ibèric ? (-1800 / -50).

- POBLAT DE LA CARRETERA VELLA - Des de Ferro-Ibèric a Ferro-Ibèric Final (-650 / -50).

- LA SERRA - Des de Bronze Final III a Ferro-Ibèric (-900 / -50).

- LES SOLADES - Des de Paleolític Inferior a Paleolític Sup.

- LES VINYES - Des de Ferro-Ibèric a Romà (-650 / 476).

Menu

Menú principal