Subvenció de la Diputació de Tarragona

15/09/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

 
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd, una subvenció per import de 4.189,68 euros per la realització d’un casal d’estiu inclòs dins la línia de “subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular (any 2023).”

Menu

Menú principal