Noticies

21/05/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció per import de 42.299,82 euros per la millora de la climatització de l’escola, obra inclosa dins les actuacions de transició energètica i acció climàtica convocatòria 2023.
29/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd, una subvenció per import de 31,943,85 euros per l’execució de les obres incloses en el projecte “ Millora de l’accessibilitat i la seguretat itineraris vianants”. Aquest actuació es troba inclosa dins la convocatòria per l’exercici...
16/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, dins la línia de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd , una subvenció per import de 6.062,75€. L’...
16/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, dins la línia subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd, una subvenció per al manteniment dels desfibril·ladors municipals per...
16/01/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, dins la línia de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, ha concedit a...
08/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Vilaverd una subvenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 2 (personal de socorrisme de piscines) per l'exercici de 2023 per un import de 8.443,00 euros.
08/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció per import de 6.062,75€ per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva per l’exercici 2023.
03/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd, una subvenció per import de 12.104,53 €euros per la realització de diverses actuacions incloses dins la línia de “Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en...
15/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd, una subvenció per import de 4.189,68 euros per la realització d’un casal d’estiu inclòs dins la línia de “subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de...
13/03/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins del Pla d'Acció Municipal (PAM 2020-2023) l'import de 25.000,00€ corresponents a l'anualitat 2023-Despeses Corrents

Pàgines

Menu

Menú principal