Noticies

08/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Vilaverd una subvenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 2 (personal de socorrisme de piscines) per l'exercici de 2023 per un import de 8.443,00 euros.
08/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció per import de 6.062,75€ per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva per l’exercici 2023.
03/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd, una subvenció per import de 12.104,53 €euros per la realització de diverses actuacions incloses dins la línia de “Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en...
15/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd, una subvenció per import de 4.189,68 euros per la realització d’un casal d’estiu inclòs dins la línia de “subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de...
13/03/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins del Pla d'Acció Municipal (PAM 2020-2023) l'import de 25.000,00€ corresponents a l'anualitat 2023-Despeses Corrents
16/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona a concedit a l'Ajuntament de Vilaverd ,dins la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis 2022, una subvenció de de 2648,96 euros
02/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd, una subvenció per import de 19.403,05 euros, per actuacions diverses, de la convocatòria de subvencions d’inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en...
14/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins la Convocatòria de 2022 subvenció per impulsar l'economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d'Acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats...
27/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció per import de 8.174,00 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.2 piscines, una subvenció per import de 6.539,20 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.3 agent cívic i una subvenció per import de 10.087,51...
02/08/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins la Convocatòria de 2022- Subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter...

Pàgines

Menu

Menú principal