Subvenció de la Diputació de Tarragona

16/01/2024 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, dins la línia de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd , una subvenció per import de 7734,59 €.


L’Ajuntament de Vilaverd, ha destinat la subvenció a sufragar les despeses de les analítiques perceptives de l’aigua de la piscina, d’acord amb el Reial Decret 742/2013 i per l’adquisició dels productes químics necessaris per garantir la qualitat de l’aigua dels vasos de la piscina municipal.


Igualment, part de la subvenció, s’ha destinat al servei d’abastament d’aigua per consum humà. Concretament, s’ha sufragat el cost de les analítiques perceptives per garantir la qualitat de l’aigua, del clor pel seu tractament, així com la reparació de fuites a la xarxa i la neteja dels dipòsits.

Menu

Menú principal