Subvenció de la Diputació de Tarragona-Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023

13/05/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona-Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, l'import de 25.000,00€ corresponents a l'anualitat 2022-Despeses Corrents.

Menu

Menú principal