Noticies

25/02/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció dins del programa del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2021 en concepte d’inversió per obres d'arranjament puntual del Carrer Major i de Carrer Església per import de 45.602,79 euros, sent el cost total de l'...
26/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona dins la convocatòria de concessió de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals any 2020, ha concedit a l’ajuntament de Vilaverd una subvenció per import de 19805,72, per a la reparació dels...
21/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd dins les bases de subvenció per actuacions de protecció de la salut per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2020 , una subvenció per import de a 2467,37euros.
07/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd una subvenció destinada a la realització d'actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics Convocatòria 2020, per import de 2000,00euros.
27/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins les bases de subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020, una subvenció per import de 1815,72 euros.
19/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona a concedit a l'Ajuntament de Vilaverd la subvencio de 7000,00 euros d'acord amb la convocatòria per activitats culturals, esportives i educatives i per impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019 - Any 2020.
09/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd una subvenció amb matèria de protecció de la salut publica, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020, per import de 7.253,08 euros
05/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. l'import de 25.000,00€ corresponents a l'anualitat 2020- Despeses Corrents.
07/10/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha convocat la subvenció amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID 19, i ha previst l’import de 8.154,32 € a l’Ajuntament de Vilaverd.
16/09/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona dins el Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019, ha concedit a la Llar d'Infants rural de l'Escola publica Montgoi de Vilaverd...

Pàgines

Menu