Noticies

14/03/2022 Actualitat
L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya per proveir interinament el lloc de treball, reservat a personal...
11/06/2020 Actualitat
L’Ajuntament de Vilaverd ha organitzat un concurs de dibuix per a completar el relat confinat que van escriure alguns veïns i veïnes del poble durant el confinament i que té per nom “Un home vestit de blau”. L’activitat va adreçada a totes les persones del poble que tinguin entre 6 i 12 anys. El...
Menu

Menú principal