Església de Sant Martí

L’edifici primitiu era romànic de dimensions reduïdes, fet amb materials on predomina la pedra picada, i realitzat per artistes constructors.

A mesura que la vila creixia, s’anaven fent afegits. L’estructura actual és el resultat d’aquestes successives ampliacions. El temple està dedicat a Sant Martí.

Exterior de l'església de Sant Martí

Interior de l'església de Sant Martí

Menu

Menú principal