Noticies

16/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona a concedit a l'Ajuntament de Vilaverd ,dins la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis 2022, una subvenció de de 2648,96 euros
02/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd, una subvenció per import de 19.403,05 euros, per actuacions diverses, de la convocatòria de subvencions d’inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en...
14/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins la Convocatòria de 2022 subvenció per impulsar l'economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d'Acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats...
27/09/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció per import de 8.174,00 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.2 piscines, una subvenció per import de 6.539,20 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.3 agent cívic i una subvenció per import de 10.087,51...
02/08/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins la Convocatòria de 2022- Subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter...
13/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, l'import de 25.000,00€ corresponents a l'anualitat 2022-Despeses Corrents.
13/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, l'import de 80.183,67€ corresponents a l'anualitat 2022 en concepte d'inversió per a obres d'Adequació de l'edifici destinat a casal d'emprenedors amb un cost total de l'obra de 222.270,...
14/03/2022 Actualitat
L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya per proveir interinament el lloc de treball, reservat a personal...
27/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció per import de 8690,00 euros per actuacions de la Línia 1 – Tipus 1.2 piscines, i una subvenció per import de 7.330.88 euros per actuacions de la Línia 2 de protecció de la salut pública, previstes a la convocatòria de...
27/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins la Convocatòria de 2021 subvenció per impulsar l'economia baixa en carboni:desenvolupament dels Plans d'Acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats...

Pàgines

Menu

Menú principal