Noticies

23/07/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, d'acord amb les bases per a la concessió de subvencions als Ajuntaments per a actuacions de grups o persones inscrits en el Catàleg per a programacions culturals, ha concedit una subvenció de 1.040,00€ per a la realització del Casal d'Estiu per a nens de 3 a 12 anys d'...
14/07/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona, d'acord amb les bases per a la concessió de subvencions als Ajuntaments per a actuacions de grups o persones inscrits en el Catàleg per a programacions culturals, ha concedit una subvenció del 100% del cost dels actes duts a terme pel Grup de Diables de l'Espluga de...
01/06/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins la Convocatòria de 2020 subvenció per impulsar l'economia baixa en carboni:desenvolupament dels Plans d'Acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats...
14/04/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció en concepte d’inversió per obres d’Instal·lació Fotovoltaica per Autoconsum edifici de l’Ajuntament de Vilaverd amb un cost de l’obra per import de 42.177,08 € subvencionat per import de 25.256,50€ dins del programa del...
14/04/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció en concepte d’inversió per obres d’Arranjament Puntual del Carrer Major i del Carrer Església amb un cost de l’obra per import de 76.038,46€ subvencionat per import de 45.602,79€ dins del programa del Pla d’Acció...
26/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció dins del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020. Per un import de 1750€
25/02/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció dins del programa del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2021 en concepte d’inversió per obres d'instal·lació de placa d'energia solar fotovoltaica per import de 25.256,50 euros, sent el cost total de l'actuació de...
25/02/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció dins del programa del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2021 en concepte d’inversió per obres d'arranjament puntual del Carrer Major i de Carrer Església per import de 45.602,79 euros, sent el cost total de l'...
26/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona dins la convocatòria de concessió de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals any 2020, ha concedit a l’ajuntament de Vilaverd una subvenció per import de 19805,72, per a la reparació dels...
21/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd dins les bases de subvenció per actuacions de protecció de la salut per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2020 , una subvenció per import de a 2467,37euros.

Pàgines

Menu