Noticies

26/03/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció dins del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020. Per un import de 1750€
25/02/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció dins del programa del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2021 en concepte d’inversió per obres d'instal·lació de placa d'energia solar fotovoltaica per import de 25.256,50 euros, sent el cost total de l'actuació de...
25/02/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd una subvenció dins del programa del Pla d’Acció Municipal (PAM), anualitat 2021 en concepte d’inversió per obres d'arranjament puntual del Carrer Major i de Carrer Església per import de 45.602,79 euros, sent el cost total de l'...
26/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona dins la convocatòria de concessió de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals any 2020, ha concedit a l’ajuntament de Vilaverd una subvenció per import de 19805,72, per a la reparació dels...
21/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaverd dins les bases de subvenció per actuacions de protecció de la salut per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2020 , una subvenció per import de a 2467,37euros.
07/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd una subvenció destinada a la realització d'actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics Convocatòria 2020, per import de 2000,00euros.
03/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 827,43€ per a millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics de titularitat municipal dins la convocatòria de l'any 2020.
27/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd dins les bases de subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020, una subvenció per import de 1815,72 euros.
19/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona a concedit a l'Ajuntament de Vilaverd la subvencio de 7000,00 euros d'acord amb la convocatòria per activitats culturals, esportives i educatives i per impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019 - Any 2020.
09/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilaverd una subvenció amb matèria de protecció de la salut publica, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020, per import de 7.253,08 euros

Pàgines

Menu

Menú principal