POUM definitiu

Memòria

          Memòria

 

Normes

         Normes

        .

Mobilitat generada

         Xarxa de camins

         Sectors

         Transport públic

         Vehicles

         Vianants i bicicletes

         Estudi d'avaluació de la mobilitat generada

 

Informe de sostenibilitat i memòria ambiental

          Informe de sostenibilitat ambiental

          Memòria ambiental

.

Estudis d'inundabilitat

          Estudis d'inundabilitat

.

Riscos geològics

          Riscos geològics

 

Memòria social

          Memòria social

 

Catàleg patrimoni

          Catàleg patrimoni

 

Plànols

          Informació - Situació

          Informació - Emplaçament

          Informació - Pendents

          Informació - Inundabilitat

          Informació - Planejament vigent 1

          Informació - Planejament vigent 2

          Informació - Cadastre

          Informació - Cadastre urbana

          Informació - Pla territorial del Camp de Tarragona

          Informació - Xarxa de camins

          Informació - Hidrants d'incendis

          Ordenació - Classificació del sòl

          Ordenació - Qualificació sòl urbà i urbanitzable

          Ordenació - Qualificació del sòl 1

          Ordenació - Qualificació del sòl 2

          Ordenació - Qualificació del sòl 3

Menu

Menú principal